Afdrukken

Taxatie

Wij verzorgen eveneens taxaties ten behoeve assuranties, successie of andere mogelijke redenen voor taxatie. U kunt ons tevens altijd om advies vragen.

Als u ons opdracht geeft tot een taxatie, ontvangt u van ons een uitgerbreid taxatierapport.

 

TAXATIES

Taxatiemethode, taxatietarieven en waardedefinities

 

- Taxatiemethode

 

Mondelinge taxatie/waarde-indicatie in onze Gallery of andere locatie. 4*

Eenvoudige schriftelijke taxatie, bijv. aan de hand van opgestuurd fotomateriaal. 4*

Uitgebreide schriftelijke taxatie, de goederen ter plaatse of in onze Gallery op te nemen en te waarderen.

 

 

- Tarieven

Mondelinge taxatie: €35 incl. BTW

Voor een taxatierapport, conform federatie TMV, voor verzekeringen of andere zaak bedraagt dit: €270 + 21% BTW= €326,70

 

Ten behoeve van verzekeringstaxaties:


Vervangingswaarde 1*
Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom vergelijkbare zaken. 2*

Nieuwwaarde 
Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit. 

Dagwaarde 

Onder dagwaarde wordt verstaan de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor waardevermindering door veroudering, slijtage en kosten van eventuele reiniging. 3*

Ten behoeve van overige taxaties:

 

Waarde in het economisch verkeer


Onder waarde in het economisch verkeer in het kader van inkomstenbelasting, successie-en schenkingsrechten, onderlinge verdeling, boedelscheiding en bedrijfsovername, wordt verstaan het bedrag dat, bij aanbieding ter verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed dan wel door de verkoper zou zijn ontvangen. 

Onderhandse verkoopwaarde 

Onder onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan het bedrag dat een zaak bij vrijwillige aanbieding, op de voor dit soort zaken gebruikelijke wijze, redelijkerwijs zal kunnen opbrengen en waarbij door de koper geen nadere kosten worden gemaakt. 

Publieke vrijwillige verkoopwaarde / veilingwaarde 

Onder publieke vrijwillige verkoopwaarde wordt verstaan het bedrag dat een zaak bij een publieke vrijwillige verkoop/veiling na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor het soort zaken meest gebruikelijke wijze, redelijkerwijs zal kunnen opbrengen. 

Executiewaarde 

Onder executiewaarde wordt verstaan het bedrag dat een zaak bij gedwongen verkoop in openbare veiling op de wijze als door de wet voorgeschreven, redelijkerwijs zal kunnen opbrengen bij verkoop aan de meest biedende gegadigde.

 

1* als bedoeld in art 7:960 BW (vaste voortaxatie door deskundigen) 
2* van toepassing op kostbare en antieke tapijten.

3* van toepassing op reguliere inboedel, zoals gebruikstapijten.

4* aan deze taxaties kunnen geen rechten worden ontleend

 

 

Bovengenoemde taxaties worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van Stichting Hobéon SKO Certificatie, onder certificatienummer 29339.

Bekijk voorbeeld van een taxatie rapport (vervangingswaarde)

 

Voor extra informatie :